PokoChem

Agrarische sector

Landbouw | Ureum mestkorrels 

Waarom kiezen voor ureum mestkorrels?

Mestkorrels

Planten hebben stikstof nodig om optimaal te groeien. Hoewel ze dit ook natuurlijk verkrijgen uit bodemmineralen en organische stof is dit vaak onvoldoende om in de behoefte te voorzien. Ureum mestkorrels kunnen de opbrengst van gewassen verhogen en verbeteren de bodemkwaliteit vanwege het koolstof-element. Het biedt daarnaast ook andere voordelen ten opzichte van nitraathoudende meststoffen.

Wilt u meer informatie of een bestelling plaatsen?

Neem dan contact met ons op.